Wizerunek

WIZERUNEK FIRMY TO JEDEN Z PODSTAWOWYCH AKTYWÓW KAŻDEJ FIRMY.

    Kształtowanie wizerunku firmy – przedsiębiorstwa usługowego to rzecz trudna, zwłaszcza gdy działa ono w warunkach nasilającej się konkurencji i dojrzałego rynku. Niemniej jednak to właśnie wizerunek stanowi najczęściej podstawę do trwałego wyróżnienia się na rynku, do tworzenia więzi z coraz bardziej wymagającymi klientami oraz budowy zaufania między firmą, a klientem. 
   Oferujemy zarządzanie wizerunkiem będącym podstawą całościowej koncepcji identyfikacji wizualnej (corporate identity) przedsiębiorstwa, który zapewni ukazanie jego indywidualności, pozpoznawalności i wyróżniającej się osobowości.
    Potrafimy zbudować każdy z tych elementów. Dostosować je do danej firmy, aby wizerunek jej był pełny, klarowny, a tym samym gwarantujący jej sukces na rynku.
Projektyjemy i realizujemy kompleksowo prace nad wizerunkiem, jak również nad poszczególnymi jego elementami.

PAMIĘTAJ!
  Dobry wizerunek firmy to podstawa jej sukcesu na rynku. 

 

NASZA OFERTA OPARTA JEST NA PIĘCIU KLUCZOWYCH CZYNNIKACH MAJĄCYCH WPŁYW NA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU FIRMY 

TOŻSAMOŚĆ FIRMY:
- Nazwa

- Logo
- Księga znaku
- Polityka cenowa
- Poziom i jakość reklamy

 

 

  

REPUTACJA:
- Styl i sposób zarządzania firmą

- Gwarancja wysokiego poziomu świadczonych usług
- Kultura organizacji skierowana na potrzeby nabywacy

 

  

OFERTA USŁUGOWA:
- Usługi podstawowe i dodatkowe

- Dostępność usług
- Procedury operacyjne

 

 

 

  

OTOCZENIE FIZYCZNE – ŚRODOWISKO:
- Atmosfera panująca w firmie

- Wystrój wnętrza
- Oświetlenie zewnątrz i wewnątrz
- Loyout strony internetowej
- Architektura
- Parking

  

PERSONEL:
- Postawa i wygląd

- Zachowanie
- Kompetencje