Reklama

PAMIĘTAJ!     

    Reklama to część współczesnego świata i dlatego musi być na najwyższym poziomie i najwyższej jakości, bo tylko wtedy będzie skuteczna.

    Reklama to odpłatna, bezosobowa forma przekazu określonej informacji kierowana do społeczeństwa. Jej celem jest zachęcenie do kupna, bądź  korzystania z określonego dobra lub usługi. Reklama rozpowszechnia i propaguje nazwę, logo i profil firmy. Informacje jakie niesie za sobą reklama powinny tak wpłynąć na odbiorcę, aby zapragnął nabyć dany produkt. 
Oferujemy Państwu trzy podstawowe rodzaje reklamy: reklamę produktu, reklamę firmy, reklamę zewnętrzną .

 

REKLAMA PRODUKTU
Reklama produktu charkteryzuje się tym, iż kształtuje świadomość odbiorcy o istnieniu danej marki produktu. Ma ona na celu wyeksponowanie tych walorów produktu, które najsilniej wpływają na jego umiejscowienie na mapie preferencji, informują i zachęcają do zakupu. Nasza reklama skupia uwagę na cechach użytkowych produktu, jego przeznaczeniu, jakości oraz przewadze o ile taka istnieje nad produktami konkurencji.

 

     REKLAMA FIRMY
Innym rodzajem reklamy jest reklama firmy inaczej zwana reklamą korporacyjną. Jest to przedstawienia przede wszystkim nazwy, znaku firmowego (logo) jak i osobowości całego przedsiębiorstwa. Ma ona na celu polepszenie identyfikacji i znajomości firmy przez klientów (także potencjalnych) oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa.
   REKALMA ZEWNĘTRZNA
Reklama zewnętrzna jest uzupełniającą formą komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Tradycyjnym przykładem jest szyld przedsiębiorstwa (tablica, napis, wywieszka) znajdujący się na budynku – siedzibie przedsiębiorstwa. Projektujemy i realizujemy najnowsze formy takiego przekazu. Podstwą reklamy zewnętrzej jest wizualny kod przekazu, który może przybierać różne formy. Jedną z form jest postać plakatu, a realizujemy go w maksymalnym formacie B0 drukując w pełni ekologiczną technologią latexsową. 
Nośnikami reklamy zewnętrzej, projektowaną i realizowaną przez nas są też tablice wielkoformatowe (billboardy) panele ścienne, pylony, kasetony podświetlane i niepodświetlane, city lighty, banery, murale oraz reklama 3 
i 4D. Wszystkie formy reklamy realizujemy w kompleksowej usłudze od projektu, poprzez wizualizację do posadowienia.

 

 CZTERY WARUNKI JAKIM ODPOWIADAJĄ PROJEKTOWANE PRZEZ NAS REKLAMY I CZYNIĄ JE SKUTECZNYMI

Reklamy gdzie obraz przede wszystkim! 
/ zdjęcie, rysunek, logo marki-duże, wyraźiste, zapadające w pamięć są lepsze od najciekawszego sloganu reklamowego/
   Reklamy, które szokują!  
/ szokują, ale nie emanują nagością, erotyzmem czy brutalnością. Za to szokują pomysłem, koncepcją i innowacyjnością/
   Reklamy, które są zawsze zrozumiałe!
/konstruujemy reklamy tak, aby każdy z odbiorców wiedział o co w nich chodzi. Odbiorca reklamy musi wiedzieć, że reklama jest dedykowana właśnie do niego i musi ją rozumieć/
   Reklamy, które nade wszystko są ciekawe!
/dobra reklama to taka, która przyciąga uwagę, wywołuje  zainteresowanie, wzbudza chęć posiadania reklamowanego produktu i skłania do działania/