PAMIĘTAJ!

  Dobry wizerunek firmy to podstawa jej sukcesu na rynku.

WIZERUNEK FIRMY TO JEDEN Z PODSTAWOWYCH AKTYWÓW KAŻDEJ FIRMY.

    Kształtowanie wizerunku firmy – przedsiębiorstwa usługowego to rzecz trudna, zwłaszcza gdy działa ono w warunkach nasilającej się konkurencji i dojrzałego rynku. Niemniej jednak to właśnie wizerunek stanowi najczęściej podstawę do trwałego wyróżnienia się na rynku, do tworzenia więzi z coraz bardziej wymagającymi klientami oraz budowy zaufania między firmą, a klientem. 
   Oferujemy zarządzanie wizerunkiem będącym podstawą całościowej koncepcji identyfikacji wizualnej (corporate identity) przedsiębiorstwa, który zapewni ukazanie jego indywidualności, pozpoznawalności i wyróżniającej się osobowości.
    Potrafimy zbudować każdy z tych elementów. Dostosować je do danej firmy, aby wizerunek jej był pełny, klarowny, a tym samym gwarantujący jej sukces na rynku.
Projektyjemy i realizujemy kompleksowo prace nad wizerunkiem, jak również nad poszczególnymi jego elementami.

NASZA OFERTA OPARTA JEST NA PIĘCIU KLUCZOWYCH CZYNNIKACH MAJĄCYCH WPŁYW NA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU FIRMY

TOŻSAMOŚĆ FIRMY:
- Nazwa

- Logo
- Księga znaku
- Polityka cenowa
- Poziom i jakość reklamy

REPUTACJA:
- Styl i sposób zarządzania firmą

- Gwarancja wysokiego poziomu świadczonych usług
- Kultura organizacji skierowana na potrzeby nabywacy

OFERTA USŁUGOWA:
- Usługi podstawowe i dodatkowe

- Dostępność usług
- Procedury operacyjne

OTOCZENIE FIZYCZNE – ŚRODOWISKO:
- Atmosfera panująca w firmie

- Wystrój wnętrza
- Oświetlenie zewnątrz i wewnątrz
- Loyout strony internetowej
- Architektura
- Parking

PERSONEL:
- Postawa i wygląd

- Zachowanie
- Kompetencje