REKLAMA

Reklama to część współczesnego świata i dlatego musi być na najwyższym poziomie i najwyższej jakości, bo tylko wtedy będzie skuteczna.
Reklama to odpłatna, bezosobowa forma przekazu określonej informacji kierowana do społeczeństwa. Jej celem jest zachęcenie do kupna, bądź korzystania z określonego dobra lub usługi.
Reklama rozpowszechnia i propaguje nazwę, logo i profil firmy. Informacje jakie oferujemy Państwu, trzy podstawowe rodzaje reklamy: reklamę produkty, reklamę firmy, reklamę zewnętrzną.

REKLAMA PRODUKTU
Charakteryzuje się tym, iż kształtuje świadomość odbiorcy o istnieniu danej marki produktu. Ma ona na celu wyeksponowanie tych walorów produktu, które najsilniej wpływają na jego umiejscowienie na mapie preferencji, informują i zachęcają do zakupu. Nasza reklama skupia uwagę na cechach użytkowych produktu, jego przeznaczeniu, jakości oraz przewadze o ile taka istnieje nad produktami konkurencji.
REKLAMA FIRMY

Innym rodzajem reklamy jest reklama firmy inaczej zwana reklamą korporacyjną. Jest to przedstawienie przede wszystkim nazwy, znaku firmowego (logo) jak i osobowości całego przedsiębiorstwa. Ma ona na celu polepszenie identyfikacji i znajomości firmy przez klientów (także potencjalnych) oraz kształtowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa.

REKLAMA ZEWNĘTRZNA
Jest uzupełniającą formą komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Tradycyjnym przykładem jest szyld przedsiębiorstwa (tablica, napis, wywieszka) znajdujący się na budynku-siedzibie przedsiębiorstwa. Projektujemy i realizujemy najnowsze formy takiego przekazu. Podstawą reklamy zewnętrznej jest wizualny kod przekazu, który może przybierać różne formy. Jedną z form jest postać plakatu, a realizujemy go w maksymalnym formacie B0 drukując w pełni ekologiczną technologią latexową. Nośnikami reklamy zewnętrznej, projektowaną i realizowaną przez nas są też tablice wielkoformatowe (billboardy) panele ścienne, pylony, kasetony podświetlane i niepodświetlane, city lighty, banery, murale oraz reklama 3D i 4D. Wszystkie formy reklamy realizujemy w kompleksowej usłudze od projektu, poprzez realizację do posadowienia. 

 CZTERY WARUNKI JAKIM ODPOWIADAJĄ PROJEKTOWANE PRZEZ NAS REKLAMY I CZYNIĄ JE SKUTECZNYMI

Reklamy, gdzie obraz przede wszystkim! 
/zdjęcie, rysunek, logo marki-duże, wyraziste, zapadające w pamięć są lepsze od naciekawszego sloganu reklamowego/
Reklamy, które szokują! 
/szokują, ale nie emanują nagością, erotyzmem czy brutalnością. Za to szokują pomysłem, koncepcją i innowacyjnością/ 
Reklamy, które są zawsze zrozumiałe! 
/konstruujemy reklamy tak, aby każdy z odbiorców wiedział o co w nich chodzi. Odbiorca reklamy musi wiedzieć, że reklama jest dedykowana właśnie do niego i musi ją rozumieć/ 
Reklamy, które nade wszystko są ciekawe! 
/dobra reklama to taka, która przyciąga uwagę, wywołuje zainteresowanie, wzbudza chęć posiadania reklamowego produktu i skłania do działania.