WIZERUNEK

 WIZERUNEK FIRMY TO JEDEN Z PODSTAWOWYCH AKTYWÓW KAŻDEJ FIRMY.

Kształtowanie wizerunku firmy-przedsiębiorstwa usługowego to rzecz trudna, zwłaszcza gdy działa ono w warunkach nasilającej się konkurencji i dojrzałego rynku. Niemniej jednak to właśnie wizerunek stanowi najczęściej podstawę do trwałego wyróżniania się na rynku, do tworzenia więzi z coraz bardziej wymagającymi klientami oraz budowy zaufania między firmną, a klientem. 
Oferujemy zarządzanie wizerunkiem będącym podstawą całościowej koncepcji identyfikacji wizualnej (corporate identity) przedsiębiorstwa, który zapewni ukazanie jej indywidualności, rozpoznawalności i wyróżniającej się osobowości.
Potrafimy zbudować każdy z tych elementów. Dostosować je do danej firmy, aby wizerunek jej był pełny, klarowny, a tym samym gwarantujący jej sukces na rynku. 
Projektujemy i realizujemy kompleksowo prace nad wizerunkiem, jak również nad poszczególnymi jego elementami.

PAMIĘTAJ!
Dobry wizerunek firmy to podstawa jej sukcesu na rynku.

NASZA OFERTA OPARTA JEST NA PIĘCIU KLUCZOWYCH CZYNNIKACH MAJĄCYCH WPŁYW NA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU FIRMY.

 TOŻSAMOŚĆ FIRMY:

-Nazwa
-Logo
-Księga znaku
-Polityka cenowa
-Poziom i jakość reklamy

REPUTACJA:
-Styl i sposób zarządzania firmą
-Gwarancja wysokiego poziomu świadczonych usług
-Kultura organizacji skierowana na potrzeby nabywcy

 OFERTA USŁUGOWA:

-Usługi podstawowe i dodatkowe
-Dostępność usług
-Procedury operacyjne

 OTOCZENIE FIZYCZNE-ŚRODOWISKO:

-Atmosfera panująca w firmie
-Wystrój wnętrza
-Oświetlenie zewnątrz i wewnątrz
-Loyout strony internetowej
-Architektura
-Parking

 PERSONEL:

-Postawa i wygląd
-Zachowanie
-Kompetencje