BRANDING

WIZERUNEK

WIZERUNEK FIRMY TO JEDEN Z PODSTAWOWYCH AKTYWÓW KAŻDEJ FIRMY.

Kształtowanie wizerunku firmy-przedsiębiorstwa usługowego to rzecz trudna, zwłaszcza gdy działa ono w warunkach nasilającej się konkurencji i dojrzałego rynku. Niemniej jednak to właśnie wizerunek stanowi najczęściej podstawę do trwałego wyróżniania się na rynku, do tworzenia więzi z coraz bardziej wymagającymi klientami oraz budowy zaufania między firmną, a klientem. 
Oferujemy zarządzanie wizerunkiem będącym podstawą całościowej koncepcji identyfikacji wizualnej (corporate identity) przedsiębiorstwa, który zapewni ukazanie jej indywidualności, rozpoznawalności i wyróżniającej się osobowości.
Potrafimy zbudować każdy z tych elementów. Dostosować je do danej firmy, aby wizerunek jej był pełny, klarowny, a tym samym gwarantujący jej sukces na rynku. 
Projektujemy i realizujemy kompleksowo prace nad wizerunkiem, jak również nad poszczególnymi jego elementami.

PAMIĘTAJ!
Dobry wizerunek firmy to podstawa jej sukcesu na rynku.

NASZA OFERTA OPARTA JEST NA PIĘCIU KLUCZOWYCH CZYNNIKACH MAJĄCYCH WPŁYW NA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU FIRMY.

 TOŻSAMOŚĆ FIRMY:

-Nazwa
-Logo
-Księga znaku
-Polityka cenowa
-Poziom i jakość reklamy

REPUTACJA:
-Styl i sposób zarządzania firmą
-Gwarancja wysokiego poziomu świadczonych usług
-Kultura organizacji skierowana na potrzeby nabywcy

 OFERTA USŁUGOWA:

-Usługi podstawowe i dodatkowe
-Dostępność usług
-Procedury operacyjne

 OTOCZENIE FIZYCZNE-ŚRODOWISKO:

-Atmosfera panująca w firmie
-Wystrój wnętrza
-Oświetlenie zewnątrz i wewnątrz
-Loyout strony internetowej
-Architektura
-Parking

 PERSONEL:

-Postawa i wygląd
-Zachowanie
-Kompetencje

 

STRATEGIA

CZYM JEST STRATEGIA MARKI?

Trudno o jednoznaczną definicję. Ogólnie rzecz biorąc można powiedzieć, że jest to sposób budowy tożsamości marki ścisle powiązany z zadaniami jakie wyznacza sobie firma z jej strukturą i kulturą organizacyjną.
Strategia pozwala wychwycić mocne strony marki, jej unikalność w porównaniu z konkurencją oraz ukierunkowuje ją na Klienta. Tworząc strategię marki dokonujemy przede wszystkim wnikliwej analizy. Stawiamy szereg pytań dotyczących tego, do kogo ją kierujemy, co stanowi jej największą wartość, jakie emocje wzbudza.

Mówiąc krótko: co? jak? gdzie? kiedy? do kogo skierowana?

PAMIĘTAJ!
Strategia określa wizerunek marki. Jeżeli nie jest on najlepszy to trudno o duże zainteresowanie marką. Sprawimy, że Twoja marka stanie się bardziej rozpoznawalna, a przez to chętnie wybierana. Strategia marki to rzecz bardzo ważna gdy chce się skutecznie dotrzeć z produktem do jak największej grupy klientów. To dzięki niej możemy zwiększyć świadomość naszej marki, poprawić jej rozpoznawalność, a także zdobyć zaufanie klientów do niej.

SZEŚĆ NAJWAŻNIEJSZYCH ELEMENTÓW NA KTÓRYCH OPIERAMY TWORZONĄ PRZEZ NAS KAŻDĄ STRATEGIĘ MARKI.

1. KLIENT
- to dla nas najważniejszy element każdej strategii marki. To od jego zachowań, decyzji, będzie zależało czy marka utrzyma się na rynku i w jakiej będzie kondycji. Wyznaczając klienta idealnego ... idealną grupę docelową-zawsze unikamy ogólników, a staramy się bardzo precyzyjnie określić zwyczaje zakupowe. Określamy kiedy i pod jakim warunkiem trafi do nas najwięcej klientów, kim oni będą, w jakim momencie przyjdą i jakie będą ich potrzeby.
2. JAK POSTRZEGA NAS KLIENT?
W tym elemencie strategii określamy emocje jakie będzie wzbudzała nasza marka. Przydatne może okazać się nadanie jej określonego archeotypu, który pozwoli odkryć i rozwijać tożsamość marki. Dzięki niemu będzie to ludzka twarz strategii, która wzbudzi określone emocje i oczekiwania klientów. 
3.OKREŚLAMY CO OFERUJEMY/CO BĘDZIEMY SPRZEDAWAĆ.
W tym celu musimy skorelować określonych wcześniej klientów z branżą, produktami lub usługami, którymi dysponujemy. Szukamy punktów wspólnych, a następnie dopasowujemy do klienta ofertę produktów i usług. Klient musi odczuć, że trafia na coś, czego potrzebuje i co w pewien sposób już zna. 

4.POKAZUJEMY CO ODRÓŻNIA NASZĄ MARKĘ OD KONKURECJI.
Za wszelką cenę musimy wykazać, co odróżnia naszą markę od konkurencji i dlaczego klient powinien wybrać naszą ofertę. Strategia marki musi bazować na silnych atutach, które wyróżniają ją pośród innych, podobnych. Musimy pokazać wartość i orginalność tego co oferujemy unikając haseł ,,o wyjątkowej jakości", "niezawodności", "profesjonalnej obsłudze". Zawsze stawiamy na konkret - na coś co można łatwo i szybko zweryfikować i co naprawdę jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom.
Taka jasna deklaracja nie tylko pokaże klientom usługi, wyjątkowość naszej oferty, ale wyraźnie wskaże cel jaki ma do zrealizowania firma.

5.WYKAZUJEMY WARTOŚCI DODANE, CZYLI TO CO PRZYCIĄGA KLIENTA.
Zawsze skutecznym wabikiem, który przyciąga klientów są wartości dodane-czyli coś, co jest jakościowym naddatkiem w oferowanej marce-usłudze. Może to być dodatkowa usługa, rabat, wieloletnia gwarancja, pewne zaskakujące (oczywiście pozytywnie) doświadczenie. Tu wszystko zależy tylko i wyłącznie od wyobraźni. Należy jednak pamiętać, aby wartość dodana była adekwatna do oferowanego produktu.
6. ZWRACAMY UWAGĘ, ABY NIGDY NIE OPUSZCZAĆ SWOICH KLIENTÓW.
Po przyciągnięciu klientów do marki-usługi, musimy lojalnie wywiązać się ze wszystkich zadeklarowanych wartości. Pokazujemy jak wejść w stały kontakt z pozyskanymi klientami, jak ich docenić i nagrodzić ich lojalność. Informujemy jak kierować do nich indywidualnie dopasowane pod nich oferty. Jak należy dostrzegać, pamiętać o nich i jak poświęcać im troche czasu, bo tylko wtedy klienci nie zapomną o nas i tylko nam powierzać będą kolejne kampanie, kolejnych marek.

 

REKLAMA

Reklama to część współczesnego świata i dlatego musi być na najwyższym poziomie i najwyższej jakości, bo tylko wtedy będzie skuteczna.
Reklama to odpłatna, bezosobowa forma przekazu określonej informacji kierowana do społeczeństwa. Jej celem jest zachęcenie do kupna, bądź korzystania z określonego dobra lub usługi.
Reklama rozpowszechnia i propaguje nazwę, logo i profil firmy. Informacje jakie oferujemy Państwu, trzy podstawowe rodzaje reklamy: reklamę produkty, reklamę firmy, reklamę zewnętrzną.

REKLAMA PRODUKTU
Charakteryzuje się tym, iż kształtuje świadomość odbiorcy o istnieniu danej marki produktu. Ma ona na celu wyeksponowanie tych walorów produktu, które najsilniej wpływają na jego umiejscowienie na mapie preferencji, informują i zachęcają do zakupu. Nasza reklama skupia uwagę na cechach użytkowych produktu, jego przeznaczeniu, jakości oraz przewadze o ile taka istnieje nad produktami konkurencji.
REKLAMA FIRMY

Innym rodzajem reklamy jest reklama firmy inaczej zwana reklamą korporacyjną. Jest to przedstawienie przede wszystkim nazwy, znaku firmowego (logo) jak i osobowości całego przedsiębiorstwa. Ma ona na celu polepszenie identyfikacji i znajomości firmy przez klientów (także potencjalnych) oraz kształtowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa.

REKLAMA ZEWNĘTRZNA
Jest uzupełniającą formą komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Tradycyjnym przykładem jest szyld przedsiębiorstwa (tablica, napis, wywieszka) znajdujący się na budynku-siedzibie przedsiębiorstwa. Projektujemy i realizujemy najnowsze formy takiego przekazu. Podstawą reklamy zewnętrznej jest wizualny kod przekazu, który może przybierać różne formy. Jedną z form jest postać plakatu, a realizujemy go w maksymalnym formacie B0 drukując w pełni ekologiczną technologią latexową. Nośnikami reklamy zewnętrznej, projektowaną i realizowaną przez nas są też tablice wielkoformatowe (billboardy) panele ścienne, pylony, kasetony podświetlane i niepodświetlane, city lighty, banery, murale oraz reklama 3D i 4D. Wszystkie formy reklamy realizujemy w kompleksowej usłudze od projektu, poprzez realizację do posadowienia. 

 CZTERY WARUNKI JAKIM ODPOWIADAJĄ PROJEKTOWANE PRZEZ NAS REKLAMY I CZYNIĄ JE SKUTECZNYMI

Reklamy, gdzie obraz przede wszystkim! 
/zdjęcie, rysunek, logo marki-duże, wyraziste, zapadające w pamięć są lepsze od naciekawszego sloganu reklamowego/
Reklamy, które szokują! 
/szokują, ale nie emanują nagością, erotyzmem czy brutalnością. Za to szokują pomysłem, koncepcją i innowacyjnością/ 
Reklamy, które są zawsze zrozumiałe! 
/konstruujemy reklamy tak, aby każdy z odbiorców wiedział o co w nich chodzi. Odbiorca reklamy musi wiedzieć, że reklama jest dedykowana właśnie do niego i musi ją rozumieć/ 
Reklamy, które nade wszystko są ciekawe! 
/dobra reklama to taka, która przyciąga uwagę, wywołuje zainteresowanie, wzbudza chęć posiadania reklamowego produktu i skłania do działania.